Zákon o whistleblowingu

Čo je nové v zákone o whistleblowingu? Čo je nové v zákone o whistleblowingu?​ Týmto zákonom bola implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie, účinnou od 16. decembra 2019. Členské štáty ju mali transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 17. decembra […]

Čo je to whistleblowing a kto môže byť whistleblowerom?

Čo je to whistleblowing a kto môže byť whistleblowerom? Aj keď sa pojem „whistleblower“ v mnohých krajinách EÚ dostáva do povedomia až vďaka novej legislatíve EÚ, v anglicky hovoriacom svete sú whistlebloweri po stáročia označovaní ako osoby, ktoré oznamujú porušovanie spoločenského poriadku, zákonov, etických noriem resp. iných písaných alebo nepísaných pravidiel príslušným orgánom, aby mohli […]