Oznamovanie protispoločenskej činnosti nebolo nikdy jdnoduchšie

Jedinečný softvér vyvinutý v súlade so zákonom o whistleblowingu.

Je ľahko prístupný, jednoducho použiteľný, transparentný a prispôsobiteľný.

whistleblowing

Zákonná úprava

V súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení poslednej novely sa od zamestnávateľov vyžaduje, aby mali zavedený systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Kto je dotknutý touto úpravou?

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva nad 50 zamestnancov,

každý zamestnávateľ s vybraným predmetom podnikania*,

ako aj zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a má viac ako 5 zamestnancov

musí mať zavedený vnútorný systém preverovania oznámení  o  protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing systém.  

*Vybraným predmetom podnikania sa rozumie: poskytovanie finančných služieb, služieb v oblasti bezpečnosti dopravy a služieb v oblasti životného prostredia

Novela zákona o whistleblowingu nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2023,

avšak niektoré jej ustanovenia, ktoré sa týkajú interných systémov oznamovania a sankcií, nadobúdajú účinnosti až 1. septembra 2023. To znamená, že zamestnávatelia majú čas najneskôr do 1. septembra zosúladiť svoje interné procesy a predpisy s novou dikciou zákona, a tak sa vyhnúť možným pokutám. Zamestnávateľom s viac ako 250 zamestnancov  hrozia pokuty až do výšky 100.000 Eur a zamestnávateľom s počtom zamestnancov  do 250 do výšky 50 000 Eur.

Čo je riešenie?

Riešenie je systém, ktorý sa dá rýchlo nainštalovať, je ľahko použiteľný a poskytuje pomoc a poradenstvo jeho používateľom. Nemusíte byť expert, aby ste splnil právne požiadavky.

Čo je presne Whisly?

Whisly je moderný, ľahko použiteľný online systém určený na podporu oznamovania a preverovania oznámení protispoločenskej činnosti. Okrem whistleblowingu (oznamovania protispoločenskej činnosti), systém zvláda aj iné druhy hlásení prostredníctvom viacerých modulov.

Whisly je bezpečný, uzavretý systém, vďaka ktorému môžete prijímať a preverovať oznámenia určené vašej organizácii v akejkoľvek oblasti, prispôsobené vašej organizácii, prostredníctvom jedinečného prepojenia (ako napr. sťažnosti, HR podnety, schránka nápadov, podnety odborovej organizácii alebo zamestnaneckému dôverníkovi a pod).

VÝHODY

Prečo si vybrať Whisly?

S Whisly komunikačným rozhraním môžete vytvoriť jedinečné kanály pre rôzne typy hlásení prispôsobené vašej organizácii, alebo môžete použiť ktorúkoľvek z našich predpripravených šablón.

Poskytujeme organizáciám jedinečné riešenie na prijímanie hlásení alebo podnetov. Rozhranie možno úplne prispôsobiť a označiť Vašim logom a vďaka rôznym užívateľským právam môže tiež zabezpečiť, aby k danej správe mali prístup len tí, ktorí sú oprávnení sa s touto záležitosťou oboznamovať.

Náš pokročilý systém riadenia úloh podporuje užívateľov tým, že Vám priamo navrhne úlohy, ktoré sa majú počas preverovania vykonávať. Systém zjednodušuje prípravu rôznych dokumentov pomocou vzorov dokumentov a automatického vyplňovania týchto vzorov a má tiež funkcie dobre známe z bežných CRM systémov.

Okrem toho, pomocou Whisly, vaša organizácia bude preverovať oznámenia v súlade s GDPR.

Whisly

CENY

Koľko stojí Whisly?

Mesačné poplatky za Whisly závisia od veľkosti vašej organizácie.

Každý balík obsahuje všetky funkcionality Whisly v cene.

Žiaden registračný poplatok, žiadne ďalšie skryté náklady.

BLOG

Zisti viac

Kontakt

Vyskúšajte Whisly!

Vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste mohli čím skôr začať využívať všetky výhody rýchleho a bezproblémového oznamovania nekalých praktík.