Ako Whisly pracuje - Whisly

Ako Whisly pracuje

Ako funguje systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a jeho preverovanie?

Ako Whisly pracuje

Jedinečný link na podávanie oznámení

Zodpovedné osoby prijímajú vo Whisly, whistleblowing systéme, oznámenia o protispoločenskej činnosti prostredníctvom online odkazu vytvoreného osobitne pre ich spoločnosť. Tento link môžete zdieľať so svojimi zamestnancami, partnermi alebo akoukoľvek inou osobou oprávnenou podať oznámenie o protispoločenskej činnosti tak, že ho uvediete vo svojich interných dokumentoch, na svojom webovom sidle alebo v mailovej komunikácii. Prostredníctvom tohto linku majú oprávnené osoby možnosť podať oznámenie o protispoločenskej činnosti 24 hodín denne. Takže po zdieľaní linku, stačí len čakať na podané oznámenia a následne vykonať potrebné preverenie.

Jedinečná oznamovacia platforma

Zásadný vplyv na kvalitu preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti má dostatok informácií a ich získavanie už v čase podávania oznámenia. Nezískanie všetkých potrebných informácií od oznamovateľa protispoločenskej činnosti počas podávania oznámenia môže sťažiť celé preverovanie, či ohroziť jeho úspešné ukončenie. To by sa však pri používaní Whisly, whistleblowing systému, nemalo stať, pretože otázky v platforme boli osobitne prispôsobené legislatíve o whistlebloweroch, resp. jednotlivým druhom oznámení, takže všetky relevantné informácie sa budú zaznamenávať už v čase podávania oznamenia.

Visszaélés-bejelentési irányelv
Egyedülálló feladatkezelő

Jedinečný správca úloh

Po prijatí oznámenia sa v administrátorskom profile Whisly, t.j. v systéme na oznamovanie protispoločenskej činnosti, automaticky vytvorí nový prípad a súvisiaci vzorový zoznam úloh, ktorý zodpovednú osobu, prevedie úlohami odporúčanými počas preverovania. Ku každej úlohe je možné pridávať komentáre, nastavovať pripomienky, prikladať súbory a e-maily odoslané z vášho firemného účtu alebo odosielať e-maily priamo zo systému. Týmto spôsobom je možné vo Whisly, whistleblowing systéme spravovať všetky úlohy, termíny a súbory súvisiace s prípadom na jednom mieste.

Automatické vzory

Rôzne funkcie Whisly, systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti, boli vytvorené so zámerom čo najviac uľahčiť prácu zodpovednej osoby. Znamená to nielen poskytovanie komplexnej platformy na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti a vzorového pracovného postupu, ktorý vám pomôže pri vedení preverovania, ale aj poskytnutie šablón a dokumentov potrebných počas tohto procesu. Whisly, náš whistleblowing systém, automaticky vyplní tieto šablóny údajmi uloženými v platforme, čím skráti aj váš čas potrebný na preverovanie. Vyplnenú šablónu môžete po stiahnutí ľubovoľne formátovať a upravovať alebo si môžete nahrať svoju vlastnú.

Automatizált iratminták

Objednajte si termín a náš skúsený kolega vám predstaví náš systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a proces preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

KONTAKT

Vyskúšajte Whisly!

Vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste mohli čím skôr začať využívať všetky výhody rýchleho a bezproblémového oznamovania nekalých praktík.