HR a rozvoj spoločnosti

Fejlett feladatkezelés​

Na čo poskytujeme riešenie?

Ľudské zdroje sú základom každej úspešnej organizácie či podnikania. Efektívne riadenie  ľudských zdrojov je náročná úloha, avšak správne nastavenie prináša výhru v podobe prilákania, rozvíjania a udržania si tých správnych talentov. Vysoká konkurencia na trhu práce si vyžaduje, aby sa spoločnosť o svojich zamestnancov aj cielene starala, a to dokáže iba vďaka spätnej väzbe. Získavanie spätnej väzby modernými nástrojmi ako je Whisly, dokáže proces urýchliť a zefektívniť.

Fejlett feladatkezelés​
HR a rozvoj spoločnosti

Spätná väzba v spoločnosti

Spätná väzba od zamestnancov sa využíva tak pri hodnotení spokojnosti zamestnancov, budovaní firemnej kultúry či mapovaní dôvodov odchodu zamestnancov, t.j. vysokej fluktuácie zamestnancov.

Stop papierovým dotazníkom, nekonečným a nudným prieskumom. S Whisly dokážete online prieskum spokojnosti medzi zamestnancami pripraviť na mieru alebo môžete využiť niektorú z našich šablón a používať ho pravidelne ako efektívny HR nástroj pre rozvoj svojich zamestnancov. 360 stupňová spätná väzba pre rozvoj vedúcich zamestnancov môže byť tiež vďaka našej platforme jednoduchšia.

Fejlett feladatkezelés​

Ako vie spätná väzba zlepšiť Vašu organizáciu?

Whisly umožňuje zamestnancom odpovedať na dotazníky či prieskumy aj anonymne, kedy bývajú častokrát otvorenejší a zhovorčivejší. Tým sa zvyšuje zodpovedanosť prieskumov, ktoré štandardne zamestnanci nemajú radi. Ak sa vám však podarí záskať spätnú väzbu od väčšej časti zamestnancov, vypovedacia hodnota takéhoto prieskumu bude oveľa vyššia a viete zaviesť aj efektívnejšie riešenia.

Whisly môžete využiť aj ako oznamovaciu platformu pre podnety odborovej organizácii, zamestnaneckému dôverníkovi, ombudsmanovi či podávať podnety na porušenia Etického kódexu či kódexu správania sa.

Vizsgálathoz szükséges adatok felvétele

Whisly poskytuje plnú asistenciu nielen pri zbere spätnej väzby, ale aj pri spracovaní týchto prieskumov. Správu a evidenciu všetkých súvisiacich úloh a povinností zabezpečí Whisly na jednom mieste v našom administrátorskom systéme Whisly.

Whisly systém je jednoducho použiteľný tak pre Vašich zamestnancov, ako aj pre ostatných oznamovateľov vďaka nasledujúcim funkciám:

Inštalácia do 2 pracovných dní!

Súlad s právnym poriadkom

Prispôsobiteľné rozhranie

Bezpečná komunikačná platforma

Súlad s GDPR

Automatické vzory

Pokročilý správca úloh

Jednoducho použiteľný

Systém, ktorý zvyšuje spokojnosť zamestnancov!

Získajte spätnú väzbu s Whisly!

visszaélés bejelentés

Okrem toho naša spoločnosť poskytuje plnú podporu pri zavádzaní kontrolných systémov a pri príprave potrebných interných dokumentov v súlade s legislatívou, ako sú:

Ak potrebujete pomoc s inou internou reguláciou, neváhajte nás kontaktovať.

Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte nám alebo nechajte správu.