O nás - Whisly
visszaélés bejelentés

Myšlienka za tvorbou softvéru

Legislatíva vyžaduje, aby čoraz viac organizácií využívalo softvér na oznamovanie. S Whisly bolo naším cieľom navrhnúť whistleblower softvér pre hladké a efektívne zavedenie tohto zákonného postupu. Pre organizácie, ktoré už majú skúsenosti s prijímaním a preverovaním oznámení, sme jednoducho chceli vytvoriť výnimočný softvér na oznamovanie.

Čo považujeme za dôležité

Usilujeme sa o vynikajúcu  zákaznícku skúsenosť, ktorú možno dosiahnuť iba vtedy, ak naši zákazníci dostanú rýchlu a efektívnu podporu, ak nastane nejaký problém alebo obavy. Vo Whisly sa snažíme zabezpečiť administratívu, školenia a všetky ostatné podporné činnosti nielen v slovenskom či anglickom jazyku, ale aj v iných jazykoch.

Mgr. Darina Fábián Csóková

Country manager
Whisly Sk s.r.o., konateľ

Dr. Lojek Levente

Zakladateľ
Whisly Kft., konateľ

Lojek Eszter

Zakladateľ
Whisly Kft., konateľ