Whisly - systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti
Whisly

Whisly, systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti

….a ešte viac

whistleblowing

Whisly je moderný, ľahko použiteľný online systém určený na oznamovanie protispoločenskej činnosti, ako aj na efektívne preverovanie týchto oznámení.

Okrem oznamovania protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowingu, zvláda Whisly, aj množstvo iných druhov oznámení. Whisly vám nielen pomôže zabezpečiť plné dodržiavanie slovenskej a EU legislatívy, ale aktívne pomôže aj vašim zamestnancom, ktorí vedú preverovanie, tzv. zodpovedné osoby.

whistleblowing

Vzťahuje sa na všetkých zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami.

Vzťahuje sa na všetkých zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami.

Vzťahuje sa na zamestnávateľov s vybraným predmetom podnikania.*

Vzťahuje sa na zamestnávateľov s vybraným predmetom podnikania.*

Vzťahuje sa na všetky orgány verejnej moci s viac ako 5 zamestnancami.

Vzťahuje sa na všetky orgány verejnej moci s viac ako 5 zamestnancami.

*Vybraným predmetom podnikania sa rozumie: poskytovanie finančných služieb, služieb v oblasti bezpečnosti dopravy a služieb v oblasti životného prostredia

*Vybraným predmetom podnikania sa rozumie: poskytovanie finančných služieb, služieb v oblasti bezpečnosti dopravy a služieb v oblasti životného prostredia

V našom systéme na oznamovanie protispoločenskej činnosti si môžete vytvoriť vlastné moduly oznámení alebo hneď použiť naše vopred vytvorené vzorové moduly.

Zisti viac o Whisly, systéme na oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Dosiahnite súlad s novou legislatívou o whistlebloweroch s Whisly,

systémom na oznamovanie protispoločenskej činnosti!

VÝHODY

Prečo si vybrať Whisly?

S Whisly komunikačným rozhraním môžete vytvoriť jedinečné kanály pre rôzne typy hlásení prispôsobené vašej organizácii, alebo môžete použiť ktorúkoľvek z našich predpripravených šablón.

Poskytujeme organizáciám jedinečné riešenie na prijímanie hlásení alebo podnetov. Rozhranie možno úplne prispôsobiť a označiť Vašim logom a vďaka rôznym užívateľským právam môže tiež zabezpečiť, aby k danej správe mali prístup len tí, ktorí sú oprávnení sa s touto záležitosťou oboznamovať.

Náš pokročilý systém riadenia úloh podporuje užívateľov tým, že Vám priamo navrhne úlohy, ktoré sa majú počas preverovania vykonávať. Systém zjednodušuje prípravu rôznych dokumentov pomocou vzorov dokumentov a automatického vyplňovania týchto vzorov a má tiež funkcie dobre známe z bežných CRM systémov.

Okrem toho, pomocou Whisly, vaša organizácia bude preverovať oznámenia v súlade s GDPR.

Naši vybraní klienti

WHISLY

Ako funguje systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a jeho preverovanie?

Dosiahni súlad s Whisly – Systémom na oznamovanie protispoločenskej činnosti
Rýchlo a jednoducho

Zodpovedné osoby prijímajú vo Whisly, whistleblowing systéme, oznámenia protispoločenskej činnosti prostredníctvom online odkazu vytvoreného osobitne pre ich spoločnosť. Tento link môžete zdieľať so svojimi zamestnancami, partnermi alebo akoukoľvek inou osobou oprávnenou podať oznámenie protispoločenskej činnosti tak, že ho uvediete vo svojich interných dokumentoch, na svojom webovom sidle alebo v mailovej komunikácii. Prostredníctvom tohto linku majú oprávnené osoby možnosť podať oznámenie protispoločenskej činnosti 24 hodín denne. Takže po zdieľaní linku, stačí len čakať na podané oznámenia a následne vykonať potrebné preverenie.

V našom systéme na oznamovanie protispoločenskej činnosti si môžete vytvoriť vlastné moduly oznámení alebo hneď použiť naše vopred vytvorené vzorové moduly.

Anonymita

štatistiky

SÚLAD S GDPR

VZOROVÝ PRACOVNÝ POSTUP

JEDINEČNÝ LINK NA PODÁVANIE OZNÁMENÍ

PLNE PRISPOBITEĽNÉ MODULY A ROZHRANIE

POKROČILÝ SPRÁVCA ÚLOH

AUTOMATICKÉ VZORY, FORMULÁRE

neobmedzený počet užívateľov a modulov

Nie ste sami pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti, je tu WHISLY!

Nikto nechce pracovať v organizácii, kde môže dochádzať k zneužívaniu, korupcii, neetickému konaniu či podvodom, no môže sa to stať kdekoľvek. Ak sa to však stane, je v záujme každého lídra, aby sa o tom čo najskôr dozvedel a efektívne to zastavil.

Podvody a nekalé praktiky v rámci podniku znižujú prevádzkovú efektivitu a morálku na pracovisku. Keď to zamestnanec zažije, je častokrát veľmi ťažké nahlásiť to osobne. Whisly, systém oznamovania
protispoločenskej činnosti, však môže ponúknuť riešenie, ktoré nielen uľahčí podávanie oznámení protispoločenskej činnosti, ale môže tiež pomôcť vašim zodpovedným osobám pri preverovaní.

visszaélési szoftver

Objednajte si termín a náš skúsený kolega vám predstaví náš systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a proces preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

Partnereink

BLOG

Posledné blogy

KONTAKT

Vyskúšajte Whisly!

Vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste mohli čím skôr začať využívať všetky výhody rýchleho a bezproblémového oznamovania nekalých praktík.