Prijímajte správy na akúkoľvek tému

Spracúvajte oznámenia rýchlo a jednoducho

Pomocou nášho whistleblower softvéru Whisly môžu vaši zákazníci, zamestnanci a ďalšie osoby s obdobným vzťahom k vašej organizácii podávať svoje oznámenia a pripomienky k neobmedzenému počtu tém.

Whistleblower softvér Whisly vám umožňuje jednoducho skúmať a spravovať tieto podnety, vďaka čomu bude prevádzka vašej organizácie efektívnejšia a plynulejšia.

Whisly možno úplne prispôsobiť vašej organizácii: ide o bezpečnú platformu na podávanie a prijímanie správ na akúkoľvek tému a prijaté správy možno ľahko preskúmať vďaka nášmu jedinečnému správcovi úloh.

Pozrite si našu vzorovú oznamovaciu platformu vrátane súboru vzorových otázok a vzorových kanálov ako súčasť balíka predplatného, ​​kde môžete vytvárať a spravovať svoje vlastné oznamovacie kanály.

Whisly systém je jednoduchý na použitie pre vašich zamestnancov ako aj pre oznamovateľov vďaka nasledujúcim funkciám:

Inštalácia do 2 pracovných dní!

Súlad s právnym poriadkom

Prispôsobiteľné rozhranie

Bezpečná komunikačná platforma

Súlad s GDPR

Automatické vzory

Pokročilý správca úloh

Jednoducho použiteľný

Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte nám alebo nechajte správu.